Jump to the main content block

Overview of MBA program in Aletheia University - Giới thiệu tổng quan về chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Aletheia

Tổng quan về chương trình Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Aletheia

(Overview of MBA program in Aletheia University)

Bạn sẽ phải hoàn tất 36 tín chỉ và một luận văn bằng tiếng Anh (6 tín chỉ).

Dưới đây là một số môn học trong chương trình:

1. Management

2. Marketing Management

3. Operations and Production Management

4. Financial Management

5. Management Science

6. Human Resource Management

7. Management Information System

8. Multivariable Analysis

9. Enterprise Management

10. Strategic Management

11. International Business Management

...

Khoa cũng sẽ mở các khóa học tự chọn khác nhau trong mỗi học kỳ. Điều tuyệt vời là học phí không phụ thuộc vào các đơn vị học phần mà bạn chọn. Vì vậy, bạn nhận được nhiều cơ hội học tập để tối đa hóa thời gian và học phí của bạn.

Chương trình học (MBA) sẽ kéo dài trong hai năm, chia thành 4 học kỳ. Mỗi học kỳ kéo dài 18 tuần lễ, mỗi năm bạn có 11 tuần lễ để nghĩ hè và 5 tuần lễ để nghĩ tết . Thời gian nghĩ hè và nghĩ tết trùng với thời gian nghĩ ở Việt Nam nên rất thuận tiện để các bạn đoàn tụ với gia đình.

Click Num: