Jump to the main content block

Application-for-Thesis-Oral-Examination - Hồ sơ cần chuẩn bị cho việc bảo vệ luận văn

Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Aletheia

Hồ sơ cần chuẩn bị cho việc bảo vệ luận văn

           (Application for Thesis Oral Examination)

 

Đối với những học viên học liên tục toàn thời gian:

 

1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sỹ đối với những sinh viên tiếp tục học (1 bản)

 

2. Đơn xin xác nhận luận văn đủ tư cách (2 bản)

 

3. Đơn xin kiểm tra luận văn thạc sỹ (2 bản)

 

4. Luận văn Tóm tắt bằng tiếng Anh (1 bản)

 

5. Đơn xin đăng ký thời gian bảo vệ luận văn dành cho sinh viên tiếp tục học (1 bản)

A. Các khoản 1-5 ở trên phải được hoàn thành và nộp cho Khoa trong ba (3) tuần đầu tiên từ khi bắt đầu học kỳ (2017/02/20 - 2017/03/03).

B. Về lịch trình, vui lòng yêu cầu cố vấn luận văn của bạn hợp tác cá nhân với ba thành viên của hội đồng, những người có thể tham gia (vào bất cứ ngày nào từ năm 2017/03/17 - 2017/12/31, trừ Chủ nhật). Xin vui lòng cung cấp ba lịch trình bảo vệ luận án có thể thực hiện được (ngày và giờ) theo mẫu đã có sẵn.

 

6. Học viên phải chuẩn bị tổng cộng ba (3) bản sao của luận văn để bảo vệ đề tài của mình (toàn văn).

A. Học viên MBA phải sử dụng bìa màu hồng, học viên EMBA phải sử dụng bìa màu xanh nhạt cho luân văn của mình.

B. Bản dự thảo thứ nhất phải được trao cá nhân tới các thành viên trong hội đồng hai tuần trước buổi bảo vệ luận văn.

 

7. Các yêu cầu khi tiến hành bảo vệ luận án (Mục này do Khoa chuẩn bị):

A. Mẫu đánh giá luận văn phát cho các thành viên trong hội đồng (3 bản)

B. Phiếu điểm (1 bản)

C. Mẫu chữ ký của các thành viên trong hội đồng đánh giá luận văn (1 bản)

D. Biên lai phí đi lại và phí kiểm tra luận văn (3 bản)

E. Trong ngày bảo vệ luận văn, phải đảm bảo thu thập đầy đủ các mục trên và trả lại mẫu A-C cho Khoa sau đó.

F. Vào ngày bảo vệ luận văn, vui lòng sử dụng máy ảnh kỹ thuật số của Khoa để chụp sáu (6) bức ảnh làm tư liệu lưu giữ về ngày bảo vệ luận văn của học viên.

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Ms. Chang qua số điện thoại 02-2621-2121 ext. 6201.

Click Num: