Jump to the main content block

Academic-Scholarships - Hướng dẫn Thực hiện về vấn đề Học bổng đối với chương trình Thạc sĩ

Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Aletheia

 Hướng dẫn Thực hiện về vấn đề  Học bổng đối với chương trình Thạc sĩ

(Implementation Guidelines for Master’s Degree Academic Scholarships)

 1. Hướng dẫn này được  thiết lập và thực hiện bởi khoa Quản trị Kinh doanh.

 

 1. Học bổng được phân bổ và trao cho sinh viên MBA mỗi học kỳ.

 

 1. Các hướng dẫn này bao gồm học bổng học tập, trợ cấp, và các loại học bổng khác:

 

 1. Học bổng học tập (chiếm 27% tổng số học bổng)

 

 1. Hai học viên năm nhất của chương trình Thạc sỹ sẽ được lựa chọn dựa trên sự xét tuyển trước khi nhập học, cùng với học viên xếp hạng cao nhất từ kỳ thi tuyển sinh, mỗi người sẽ nhận được 4,5% học bổng.

 

 1. Ba học viên thạc sĩ đứng đầu trong học kỳ thứ hai của năm đầu tiên và học kỳ đầu tiên của năm thứ hai sẽ được thưởng 4,5% học bổng mỗi học viên.

 

 1. Trợ cấp (chiếm 73% tổng số học bổng)

 

 1. Khoản trợ cấp được trao mỗi học kỳ, khoản trợ cấp tính cho năm tháng trong mỗi học kỳ. Tất cả các học viên thạc sĩ đều có quyền đăng ký xin trợ cấp từ nhà trường. Thời gian nộp đơn xin trợ cấp được lên lịch trình trước khi bắt đầu mỗi học kỳ - vui lòng tham khảo thông báo trực tuyến trên trang web của Khoa.

 

 1. Đối với học viên sau đại học quan tâm đến việc tham gia các hội thảo học thuật quốc tế, vui lòng tham khảo hướng dẫn thực hiện riêng biệt.

 

 1. Học viên được trao học bổng học tập không bắt buộc phải làm các công việc liên quan hoặc hỗ trợ cho Khoa. Tuy nhiên, nếu học sinh bị tạm đình chỉ hoặc rút khỏi chương trình trong thời gian trao học bổng thì học bổng sẽ bị hủy bỏ. Học viên cao học có thứ hạng kế tiếp sẽ được chọn làm người nhận mới.

 

 1. Học viên được nhận trợ cấp phải làm các công việc liên quan hoặc hỗ trợ cho Khoa. Nếu bất cứ lúc nào, học viên không thực hiện công việc tốt theo sự phân công của người giám sát, việc trao tiền trợ cấp hàng tháng sẽ bị hủy bỏ.

 

 1. Những hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2010.

 

 1. Việc sửa đổi các hướng dẫn này sẽ có hiệu lực theo quyết định của hội đồng Khoa.

 

Click Num: